TKD YAYINLARI

SIMURG Kayıt Çalışması öncesi 20 Kardiyoloji Merkezinin 1501 olguya ait anket cevapları web sitemizde

tkd.org.tr
Pulmoner Vasküler Hastalıklar Proje Grubumuzun, SIMURG kısa adlı Kayıt Çalışması öncesi 20 Merkezin verilerini içeren anket cevapları derlenmiş ve web sitemizden erişime açılmıştır.

Bu cevapların 11 merkeze ait kısmı Kardiyo-Bahar Toplantımızın katılımcılarına toplantı sırasında sunulmuştu.

Bu alanda şimdiden önemli ve sistematik bir bilgi oluşturan bu çalışmanın SIMURG ile uluslararası çapta dikkat çekeceği inancıyla Proje Grubumuzu kutluyoruz.

Saygılarımızla.

Prof. Dr. Adnan Abacı

Anket Cevapları için Tıklayınız.