TKD YAYINLARI

EHRA ve HFA’nın işbirliği ile yapılacak olan CRT Survey II ç#231;alışmasına davetlisiniz.

tkd.org.tr
EHRA ve HFA’nın işbirliği ile yapılacak olan CRT Survey II çalışmasına ülkemizin de katılımı kararlaştırılmıştır. 01 Ekim 2015 tarihinden başlayarak CRT uygulanan hastaların altı aylık süreyle online bir kaydedileceği bu çalışmayla Avrupa’da klinik pratiğin gelişimi ve yayılımı üzerine verilere ulaşılması amaçlanmaktadır.

Bu çalışmanın sekretaryasını Asil Üyemiz Dr. Nedim Umutay Sarıgül (0 535 7348911) yürütecektir.

Çalıştığınız kurumda bu işlem uygulanıyorsa, ya da siz kurumunuzda bu işlemi uyguluyorsanız; sizin ve kurumunuzun da, bu alandaki çabalarımıza katkı ve desteğinizi esirgemeyeceğinize inanıyoruz.

Bu çalışmada görev almak istiyorsanız lütfen linkteki CEVAP FORMUNU indirip doldurarak umutaysarigul@gmail.com adresine gönderiniz.

Başarı dilekleri ve saygılarımızla.

Prof. Dr. Adnan Abacı
TKD Genel Sekreteri
Prof. Dr. Mesut Demir
TKD Aritmi ÇG Başkanı
Prof. Dr. Mehmet Birhan Yılmaz
TKD Kalp Yetersizliği ÇG Başkanı