TKD YAYINLARI

PCR Istanbul Peripheral Course 26-28 Kasım 2015'in ilk gününde sunulacak yarışmalı Türkçe Olgu Kabulü 31 Ekim 2015'e Kadar uzatıldı

tkd.org.tr
PCR Istanbul Peripheral Course 26-28 Kasım 2015'te, InterContinental Hotel, Taksim-İstanbul’da gerçekleştirilecektir. Bu toplantı saat 13:30 başlayacaktır. TKD Girişimsel Kardiyoloji Birliği olarak ilk gün sabahtan öğleye kadar Türkçe Periferik Olgu Sunum Toplantısı yapacağız. Olgu Kabul Sistemi'ne aşağıdaki başlıklarda olgu gönderim süresi 31 Ekim 2015 tarihine kadar uzatılmıştır.

Ödül alacak olgular Anatolian Journal of Cardiology'de yayınlanacaktır.

Gönderilen olgular TKD Girişimsel Kardiyoloji Birliği üyeleri tarafından kör olarak değerlendirilecek, her oturumda 6 olgu sunulmak üzere toplam 4 oturum yapılacaktır. Her oturumun en iyi olgusu juri oylamasıyla belirlenip ödül verilecektir.

  • Supraaortik Gişimler (Karotis, Vertebral ve Subklaviyan arter girişimleri)
  • İliak ve Femoropopliteal arter girişimleri
  • Dizaltı girişimler
  • EVAR, TEVAR ve Visseral arter girişimler

Başarı dilekleri ve saygılarımızla.

Prof. Dr. Adnan Abacı
TKD Genel Sekreteri
Prof. Dr. Ömer Göktekin
TKD Girişimsel Kardiyoloji Birliği Başkanı