Kalp Yetersizliği Elektronik Haber Bülteni Yıl: 5 Sayı: 3 / Nisan 2013


Kalp Yetersizliği ÇG
Yönetim Kurulu

Başkan:

Dr. Yüksel Çavuşoğlu
Önceki Başkan:
Dr. Ahmet Temizhan
Başkan Yardımcısı
Dr. Mehmet Birhan Yılmaz
Sekreter
Dr. İbrahim Sarı
Veznedar
Dr. M. Timur Selçuk

Nisan Sayısı
YAZARLAR
Prof Dr Birhan Yılmaz
Prof Dr Yüksel Çavuşoğlu
Dr Osman Beton

Sayı Sorumlusu
Prof.Dr. Birhan Yılmaz


ANKET

Geçmiş anket sonuçları

Bülten İstek Formu

KY Bülteni - Kalp Yetersizliği Elektronik Haber Bülteni / "ACC2013 ve Eskişehir Kalp Yetersizliği ve Aritmi Toplantısı" Nisan 2013 (3)
ACC2013 ve Eskişehir Kalp Yetersizliği ve Aritmi Toplantısı

RELAX: PhosphodiesteRasE-5 Inhibition to Improve Quality of Life And EXercise Capacity in Diastolic Heart Failure. ACC 2013 Kongresi, San Francisco, 9-11 Mart 2013
Alt Başlık: Diyastolik kalp yetersizliğinde sildenafil tedavisinin yararı gösterilememiştir.
Dergi: JAMA. 2013 Mar 27;309(12):1268-77. doi: 10.1001/jama.2013.2024.
Fosfodiesteraz 5 inhibitörü sildenafilin pulmoner vasküler yatak, periferik vasküler yatak, böbrek ve nöroendokrin fonksiyonlar üzerine olan olumlu etkisi ve küçük çaplı gözlemsel birçok çalışmada kor...

RED-HF: Reduction of Events with Darbepoetin alfa in Heart Failure trial.
Alt Başlık: Sistolik kalp yetersizliğinde darbepoetin ile anemi tedavisi fayda gösteremedi.
Dergi: ACC 2013 Kongresi, San Francisco, 9-11 Mart 2013
Sistolik kalp yetersizliğinde anemik hastalar, anemik olmayanlara kıyasla daha kötü klinik sonuçlara ve fonksiyonel kapasiteye sahiptir. Darbepoetin alfa (Aranesp) erithropoetin uyarıcı bir ajandır. K...

ASTRONAUT: Aliskiren Trial On Acute HF Outcomes. ACC 2013 Kongresi, San Francisco, 9-11 Mart 2013
Alt Başlık: Temel kalp yetersizliği tedavisine aliskiren eklenmesi klinik sonuçları ve hastaneye yatış oranlarını etkilememektedir.
Dergi: JAMA. 2013 Mar 20;309(11):1125-35.
doi: 10.1001/jama.2013.1954.
Kalp yetersizliği varlığında ölüm ve hastaneye yatış büyük bir sağlık sorunu oluşturmaktadır. ASTRONAUT çalışmasında, temel kalp yetmezliği tedavisine (beta-bloker ve ACE inhibitörü veya anjiotensin r...

UZMANLA SÖYLEŞİ:
Eskisehir Kalp Yetersizliği Aritmi Çalışma Grupları Ortak Toplantısı
...

2008 - 2023 © Bu sitenin tüm hakları Türk Kardiyoloji Derneğine aittir.