TEMEL ELEKTROFİZYOLOJİK ÇALIŞMA VE ABLASYON EĞİTİM PROGRAMI


Amaç: Girişimsel elektrofizyoloji konusunda eğitim almak ve çalışmak isteyen Kardiyoloji uzmanlarına ülkemizde yer alan 6 merkezde, 2 günlük program çerçevesinde teorik dersler ve canlı vaka örnekleriyle temel elektrofizyoloji ve ablasyon eğitimi vermek.

Hedefler:

 • Kardiyak anatomi eğitimi
 • Aritmilerin temel elektrofizyolojik mekanizmaların anlaşılması
 • İntrakardiyak kayıtların anlaşılması ve yorumlanması
 • Aritmilerin ayırıcı tanısında kullanılan manevraların anlaşılması
 • Ablasyon biyofiziği
 • EPS ve ablasyonda kullanılan kateter, yöntem ve protokoller
 • Kateter laboratuvarının donanım ve kurulumu
 • Katılımcının bazal tanısal elektrofizyolojik incelemeyi yapabilmesi
 • Katılımcının basit aritmilerin tedavisini yapabilmesi

Eğitim süresi: Eğitimin 1 yıl içinde 1-2 ayda bir olacak şekilde, temelde 2 günlük 6 eğitim programından oluşması planlanmaktadır.

Eğitim hedef kitlesi:

 • Kardiyoloji uzmanlık eğitimini ve mecburi hizmetini tamamlamış, çalıştığı kurumda girişimsel elektrofizyoloji laboratuvarına uygun alt yapı ve donanımı olan veya elektrofizyolojik çalışma yapılan bir merkezde çalışan kişilerdir.

Başvurular:
Yukarıdaki kriterleri sağlayan kişiler aşağıda belirtilen linkten başvuru yapabilir. Başvuru sayısının 2022 yılı içi belirlenen 10 kişilik katılımı aşması halinde puanlama esas alınarak kişiler belirlenecektir.

Puanlama:

Yaş: 40 yaş 1 puan, > 40 yaş 0 puan
Merkez: Aktif EP ekibi olması 2 puan, Sadece laboratuvar olması 1 puan
Aritmi alanında Orijinal makale 2 puan, olgu sunumu 1 puan
Aritmi alanında sertifika varsa 1 puan, yoksa 0 puan

Sunulan puanlamada eşitlik olması durumunda, kurul tarafından akademik yayın niteliği ana belirleyici olmak kaydıyla değerlendirme yapılacaktır.

Eğitimin içeriği ve planlanan tarihler: Eğitim programındaki detaylar aşağıda verilmiştir. Eğitim istasyonları ve eğitici ekip merkezin koşulları da göz önünde bulundurularak programın ana hatlarına sadık kalmak kaydıyla güncelleme yapabilir.

Program ana başlıkları: (Detaylar en sonda tablo olarak verilmiştir)

 1. Temel elektrofizyolojik çalışma ve Ablasyon
 2. Supraventriküler Taşikardilere Yaklaşım
 3. AVNRT ve AVRT
 4. Atriyal Flutter ve Atriyal Taşikardi
 5. Atriyal Fibrilasyon
 6. Ventriküler Taşikardi

Eğitim merkezleri: Aşağıda adı verilen merkezlerle ekipler oluşturulmuştur.

 • İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi Hastanesi, İstanbul
 • Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi, Ankara
 • Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi, İzmir
 • Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi; Ankara
 • Şişli Memorial Hastanesi, İstanbul
 • Ankara Şehir Hastanesi, Ankara

Eğitimin finansmanı: Eğitime katılan kişilerin kurumlarından izin alması gereklidir. TKD tarafından oluşturulacak bütçeyle katılımcıların seyahat ve konaklama masrafları, eğitim yapılan merkez için eğitim materyalleri sağlanacaktır.

Kayıt için tıklayınız.