Kalp Yetersizliği Elektronik Haber Bülteni Yıl: 9 Sayı: 2 / 2017


Kalp Yetersizliği ÇG
Yönetim Kurulu


Başkan:
Dr. Ahmet Çelik
Üye
Dr. Barış Kılıçaslan
Üye
Dr. Özlem Yıldırımtürk
Üye
Dr. Tolga Sinan Güvenç


Sayı Sorumlusu:
Doç. Dr. Ahmet Çelik

Katkıda Bulunanlar:
Doç. Dr. Ahmet ÇelikGeçmiş anket sonuçları

Bülten İstek Formu
KY Bülteni - Kalp Yetersizliği Elektronik Haber Bülteni / "ACC 2017 Kongresinde Kalp Yetersizliği Çalışmaları" Mayıs 2017 (2)
ACC 2017 Kongresinde Kalp Yetersizliği Çalışmaları

New CardioMEMS Data Shows Effectiveness in Reducing Heart Failure Readmissions
Alt Başlık: Yeni CardioMEMS verileri kalp yetersizliğinden tekrarlayan başvuruları azaltmada etkinliğini gösteriyor
Dergi: ACC 2017 Kongresi, Washington DC, 17-19 Mart 2017
CHAMPION (CardioMEMS Heart Sensor Allows Monitoring of Pressure to Improve Outcomes in New York Heart Association Functional Class III Heart Failure Patients) çalışmasında kalp yetersizliğinden hastan...
Doç. Dr. Ahmet Çelik

CVD-REAL: Comparative Effectiveness of Cardiovascular Outcomes in New Users of SGLT-2 Inhibitors
Alt Başlık: CVD-REAL Çalışmasında sodyum-glukoz cotransporter 2 (SGLT-2) inhibitörlerini yeni kullanan hastaların kardiyovasküler sonuçları karşılaştırılmıştır
Dergi: ACC 2017 Kongresi, Washington DC, 17-19 Mart 2017
EMPAREG çalışmasında yüksek kardiyovasküler riski olan Tip 2 diyabetli hastalarda empagliflozin plaseboya göre primer birleşik kardiyovasküler sonuçları azalttı...
Doç. Dr. Ahmet Çelik

LEVO-CTS: Levosimendan in Patients With Left Ventricular Systolic Dysfunction Undergoing Cardiac Surgery With Cardiopulmonary Bypass: Primary Results of the LEVO-CTS Trial
Alt Başlık: LEVO-CTS Çalışmasında Sol ventrikül sistolik disfonksiyonu olan ve kardiyopulmoner baypas ile kardiyak cerrahi yapılacak hastalarda levosimendanın etkisi araştırılmıştır.
Dergi: ACC 2017 Kongresi, Washington DC, 17-19 Mart 2017
Levosimendan, hemodinamik ve semptomatik yarar sağladığı kanıtlanmış, özellikle iskemik olgularda güvenli olduğu gösterilmiş bir ilaçtır. Katekolaminerjik inotroplardan farklı olarak hücre içi kalsiyu...
Doç. Dr. Ahmet Çelik

2008 - 2023 © Bu sitenin tüm hakları Türk Kardiyoloji Derneğine aittir.