Kalp Yetersizliği Elektronik Haber Bülteni Yıl: 14 Sayı: 4 / 2022


Kalp Yetersizliği ÇG
Yönetim Kurulu


Başkan:
Dr. Ahmet Çelik
Üye
Dr. Barış Kılıçaslan
Üye
Dr. Özlem Yıldırımtürk
Üye
Dr. Tolga Sinan Güvenç


Katkıda Bulunanlar:
Dr. Ali Kemal Kalkan
Dr. Senem Hasırcı
Dr. Zeynep UlutaşGeçmiş anket sonuçları

Bülten İstek Formu


4--824--82

KY Bülteni - <p><strong>AFR-PRELIEVE: Prospective, non-randomised, pilot study to assess the Atrial Flow Regulator (AFR) in heart failure patients with either preserved or reduced ejection fraction</strong></p> ( Dr. Senem Hasırcı)

AFR-PRELIEVE: Prospective, non-randomised, pilot study to assess the Atrial Flow Regulator (AFR) in heart failure patients with either preserved or reduced ejection fraction


Dr. Senem Hasırcı


AFR-PRELIEVE: Prospective, non-randomised, pilot study to assess the Atrial Flow Regulator (AFR) in heart failure patients with either preserved or reduced ejection fraction

AFR-PRELIEVE: Kalp Yetersizliği Hastalarında Atriyal Septal Şant Düzenleyicinin (AFR) Değerlendirilmesi

Dr. Senem Hasırcı
Başkent Üniversitesi Kardiyoloji Anabilim Dalı

Atriyal septal şant cihazı (Atrial flow regulator;AFR) ile artmış sol atriyum basıncını azaltmak semptomatik kalp yetersizliği hastalarında olası bir tedavi seçeneğidir.

Prospektif, çok merkezli bir çalışma olan AFR-PRELIEVE çalışmasında düşük ejeksiyon fraksiyonlu (HFrEF) veya pulmoner kapiller wedge basıncı (PCWB) artmış korunmuş ejeksiyon fraksiyonlu (HFpEF) 106 hasta çalışmaya alınmıştır. 1 yıllık güvenilirlik ve uygulanabilirlik sonuçlarının değerlendirildiği çalışmada 1 hastada SVO/TIA gelişimi bildirilmiştir. HFrEF grubunda PCWB da 1 mmhg düşüş izlenirken, HFpEF grubunda 4 mmHg lık düşüş izlenmiştir. Hastalarda semptomatik ve klinik iyileşme olduğu, NYHA (New York Heart Failure) sınıflaması, 6 dk yürüme testi ve KCCQ (Kansas City Cardiomyopathy Questionnaire) değerlendirmelerinde gelişme olduğu izlenmiştir.

AFR, kalp yetersizliği hastalarında güvenli ve uygulanabilir bir tedavi seçeneğidir. Yüksek sol ventrikül end-diyastolik basınç (LVEDP) gibi parametreler klinik cevabı etkilemektedir.4--82

2008 - 2023 © Bu sitenin tüm hakları Türk Kardiyoloji Derneğine aittir.