KK Bülteni Yıl: 2023 Sayı: 2


Kadın ve Kalp Sağlığı Alt Kurulu
Yönetim Kurulu


Başkan:
Dr. A. Ayça Boyacı

Üye
Dr. Sanem Nalbantgil

Üye
Dr. Merih Kutlu

Üye
Dr. Aytül Belgi Yıldırım

Üye
Dr. Nurcan Arat


Katkıda Bulunanlar
Dr. Ayşen Aksöyek
Dr. Alev Arat Özkan
Dr. İ. Aslı Atar
Dr. Seyhan Babaroğlu
Dr. A. Ayça Boyacı
Dr. Kadriye Orta Kılıçkesmez
Dr. Sanem Nalbantgil
Dr. Hatice Selçuk
Dr. Derya Tok
Dr. Burcu Yağmur
Dr. Aytül Belgi Yıldırım

KK Bülteni / "KK BÜLTENİ" Mart 2023 (2)
ÖNSÖZ
Dr. A. Ayça Boyacı


Kadınlarda Kalp Hastalıklarının Epidemiyolojisi
Dr. A. Ayça Boyacı


Endometriozis ve Kalp Hastalıkları
Dr. Aytül Belgi Yıldırım


Polikistik Over ve Kalp Hastalıkları
Dr. Aytül Belgi Yıldırım


Menopoz ve Hormon Replasman Tedavisi
Dr. Hatice Selçuk


Aritmilerde Cinsiyet Farklılıkları
Dr. İ. Aslı Atar


MINOCA/INOCA/Koroner Diseksiyon/Takotsubo
Dr. Alev Arat Özkan


Kadınlarda Akut Koroner Sendromlara Yaklaşım
Dr. Kadriye Orta Kılıçkesmez


Kadınlarda Yapısal Kalp Hastalıklarının Girişimsel Tedavisi
Dr. Derya Tok


Peripartum Kardiyomiyopati
Dr. Burcu Yağmur, Dr. Sanem Nalbantgil


Kadınlarda Kalp Yetersizliği – Cihaz Tedavileri – Kalp Transplantasyonu
Dr. Burcu Yağmur, Dr. Sanem Nalbantgil


Kadınlarda Kalp Cerrahisi
Dr. Seyhan Babaroğlu, Dr. Ayşen Aksöyek


 2024 © Bu sitenin tüm hakları Türk Kardiyoloji Derneğine aittir.