Davet

Değerli Meslektaşlarımız,

Yapısal Kalp Hastalıklarında Girişimsel Tedaviler Toplantısı’nın Organizasyon Komitesi ve Bilimsel Danışma Kurulu adına, sizleri 27-29 Eylül 2024 tarihleri arasında Sheraton Hotel, Ankara Kongre Merkezi’nde yapacağımız toplantımıza davet etmekten büyük onur duyuyoruz.

Bu yıl düzenleyeceğimiz kongremizde girişimsel kardiyoloji alanında önemli çalışmaları ve uygulamaları olan bilim insanları bir araya gelecektir. Girişimsel Kardiyoloji alanına ilgi duyan birçok önemli konuşmacı ve katılımcıları bir araya getiren kongremizin sadece bilgi paylaşımı ve tecrübe aktarımı değil; özellikle uluslararası bağlantıların kurulabileceği, genç meslektaşlarımızın ufkunu açan bir platform olmasını temenni ediyoruz.

Türk Kardiyoloji Derneği Girişimsel Kardiyoloji Birliği Yönetim Kurulu üyeleri olarak her birimiz, sizleri Yapısal Kalp Hastalıklarında Girişimsel Tedaviler Toplantısı için Ankara’da görmeyi ümit ediyor, hepimiz için çok başarılı, eğitici ve öğretici bir kongre olmasını diliyoruz.

Saygılarımızla,


Prof. Dr. Teoman Kılıç
Türk Kardiyoloji Derneği Girişimsel Kardiyoloji Birliği Başkanı
Prof. Dr. Cem Barçın
Türk Kardiyoloji Derneği Girişimsel Kardiyoloji Birliği Başkan Yardımcısı
Prof. Dr. Muzaffer Değertekin
Türk Kardiyoloji Derneği Yönetim Kurulu Başkanı

Kurullar

TÜRK KARDİYOLOJİ DERNEĞİ YÖNETİM KURULU

Başkan
Dr. Muzaffer Değertekin
Başkan Yardımcısı
Dr. Ertuğrul Okuyan
Başkan Yardımcısı
Dr. Dursun Aras
Genel Sekreter
Dr. Bülent Mutlu
Genel Sekreter Yardımcısı
Dr. Mehmet Ertürk
Sayman
Dr. Eralp Tutar
Üye
Dr. Fahriye Vatansever Ağca
Dr. Can Yücel Karabay
Dr. Serdar Sevimli

GİRİŞİMSEL BİRLİĞİ YÖNETİM KURULU

Başkan
Dr. Teoman Kılıç
Başkan Yardımcısı
Dr. Cem Barçın
Üye
Dr. Ali Rıza Akyüz
Dr. Gökhan Alıcı
Dr. Mehmet Ballı
Dr. Faruk Ertaş
Dr. Yüksel Kaya
Dr. Barış Kılıçaslan
Dr. Vecih Oduncu

YAPISAL KALP HASTALIĞI ALT GRUBU

Üye
Dr. İbrahim Aktaş
Dr. Veysel Özgür Barış
Dr. Eser Durmaz
Dr. Ahmet Güler
Dr. Mehmet Ali Kobat
Dr. Derya Tok

Genel Bilgiler

Yapısal Kalp Hastalıklarında Girişimsel Tedaviler

27-29 Eylül 2024

Sheraton Hotel Ankara

Kongre web sitesi https://tkd.org.tr/2024yapisalkalptoplantisi üzerinden kongreyle ilgili tüm gelişmeleri takip edebilirsiniz.

Erken Kayıt & Konaklama Son Tarih: 12 Temmuz 2024

Kayıt işlemini yaptıran tüm katılımcılara talep ederlerse davet mektubu gönderilecektir. Bu mektup sadece katılımcının kurumundan izin almasına yardımcı olmak amacını taşımaktadır.

Tüm katılımcılar, refakatçiler ve firma temsilcileri kayıt masasından yaka kartlarını temin edebilirler. Kongre süresince tüm bilimsel ve sosyal aktivitelerde yaka kartı takılması gerekmektedir.

Toplantıya kayıt yaptıran tüm katılımcılara katılım sertifkası verilecektir.

Kongrenin kredilendirilmesi için Türk Tabipler Birliği Sürekli Tıp Eğitimi (STE) akreditasyonuna başvurulacaktır.

Uçak bileti bilgileri Kongre Organizasyon Sekretaryası’na bildiren katılımcıların Havalimanı-Otel veya Otel-Havalimanı arası transferleri tek yön 1.500,00 TL + KDV olmak üzere organize edilecektir. Transfer ayarlamaları için yapisal@simurgevent.com adresinden Organizasyon Sekretaryası ile irtibata geçebilirsiniz.

Kongre süresince ilaç, tıbbi malzeme, cihaz ve kitap alanlarında ürün sahibi firmaların, ürünlerini sergileyebilmesi amacıyla geniş bir alan ayrılmıştır. Sergi alanlarına girişte kongre kaydı yaptırmış olma şartı aranmaktadır.

Düzenleme kurulu, Simurg Kongre’yi toplantının resmi acentesi olarak belirlemiştir. Kongre ile ilgili herhangi bir talebinizde Simurg Kongreye yapisal@simurgevent.com başvurmanızı rica ederiz.

Program en kısa sürede aşağıdaki linkte anons edilecektir.
https://tkd.org.tr/2024yapisalkalptoplantisi

Bilimsel Program

Yapım Aşamasındadır.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Shape

Kayıt

KAYIT ÜCRETLERİ

KATEGORİ 12 Temmuz 2024 ve Öncesi 12 Temmuz 2024 ve Sonrası
TKD Üyesi 7.500 TL 9.000 TL
Diğer Hekimler 8.500 TL 10.000 TL
Asistan 7.000 TL 8.500 TL
Hemşire / Tekniker 7.000 TL 8.500 TL
Firma Temsilcisi 8.500 TL 10.000 TL
 • Kayıt ücretlerine KDV dahil değildir. KDV oranı %20’dir.
 • Tüm katılımcı ve firma temsilcilerinin kayıt olması zorunlu olup yukarıda belirtilen kayıt ücretlerine; bilimsel toplantılara katılma, kongre çantası, sertifka, özet kitabı, sergi alanına giriş dahildir.
 • Tüm kayıtlar ödeme ile kesinlik kazanır. Kaydınızın konfirmasyonu için lütfen ödemenizi gerçekleş tirdikten sonra dekontunuzu, organizasyon sekretaryasına e-posta yoluyla iletiniz.
 • İndirimli kayıt ücretlerinden faydalanabilmek için, 12 Temmuz 2024 tarihinden önce kayıt ücretlerinin kongre hesabına yatırılması ve ödemeye dair belgenin kongre organizasyon sekretaryasına e-posta kanalıyla gönderilmesi gerekmektedir.
 • Simuge Kongre, doğması muhtemel vergi, harç, rüsum tutarlarındaki değişikliği fiyatlara yansıtma hakkını saklı tutar.
 • Kayıt bedelleri TKD banka hesaplarına yatırılmalıdır
TÜRK KARDİYOLOJİ DERNEĞİ HESAP BİLGİLER
HESAP ADI TÜRK KARDİYOLOJİ DERNEĞİ İKTİSADİ İŞLETMESİ
BANKA ADI VE ŞUBESİ AKBANK - ŞİŞLİ ŞUBESİ
ŞUBE KODU 0054
IBAN (TL) TR44 0004 6000 5488 8000 1939 46
Shadow Image

Bildiri Gönderimi

EcomAgent
Bildiri Son Gönderim Tarihi: 01 Ağustos 2024, 23:59

Özet Başvurusu Sırasında Dikkat Edilecek Noktalar ve Gönderme Kuralları

Bildiri özetleri, bildiri sistemi kullanılarak web sitesi üzerinden online olarak gönderilmelidir. Sistemden bağımsız olarak e-mail ve posta yoluyla gönderilen bildiri özetleri kabul edilmeyecektir.

Yazım Kuralları

 • Özetler online bildiri özet sistemi ile toplanacaktır.
 • Yazar isimlerinde akademik unvan kullanılmamalıdır.
 • İsimler sadece ilk harf büyük olacak şekilde küçük harflerle yazılmalıdır.
 • Yazarların çalıştıkları kurumların ad ve adresleri mutlaka belirtilmelidir.
 • Özet başlığının sadece ilk harfi büyük yazılmalıdır; (kısaltmalar istisnadır).
 • Özet içinde kısaltma kullanılması halinde, kısaltmanın açık adı parantez içinde belirtilmelidir.
 • Özette çalışmanın amacı ve kullanılan yöntemler kısaca belirtilmeli, bulgular yeterli sayısal ayrıntıyla birlikte özetlenmeli ve sunulan bulgular çerçevesinde sonuç açıklanmalıdır.
 • Bildiri özetleri araştırmalar için “Giriş ve Amaç”, Yöntem”, “Bulgular”, “Tartışma ve Sonuç”. Olgu sunumları için ise “Giriş”, “Olgu”, “Sonuç” başlıkları kullanılarak yazılmalıdır.
 • Özetin tamamı, başlık adı, yazarın adı, soyadı hariç olmak üzere 500 kelimeyi geçmemelidir.
 • Özetler Poster veya Sözlü formatında toplanacaktır.
 • Başlık açık net olmalı çalışmayı tanımlamalıdır.

Yazım kurallarına uymayan bildiri özeti, içeriğine bakılmaksızın değerlendirme dışı bırakılacaktır.

Bildirilerin Değerlendirilmesi

Değerlendirme internet üzerinden araştırmacıların ad/soyad ve kurumları gizli tutularak, Bildiri Değerlendirme Komitesi’nce yapılacaktır. Bildiri Kabulü hakem değerlendirmesi sonucuna göre, “Bildiri Kabul” veya “Bildiri Red” mektupları olarak e-posta adreslerine gönderilecektir.

Shadow Image