Değerli Mestektaşlarımız


Değerli Meslektaşlarım,

Türk Kardiyoloji Derneği yıl boyunca çeşitli eğitim programları ve etkinlikler düzenlemenin yanı sıra her zaman olduğu gibi Ekim ayında Ulusal Kardiyoloji Kongresini 52. yıla yakışır bir seviyede gerçekleştirmeyi planlamaktadır.

Hem katılımcı sayısı hem yüksek kalitedeki bilimsel içeriği ile ulusal ve uluslararası düzeyde önde gelen bilimsel kongrelerden biri olan aktivitemizin zengin içeriğini tüm katılımcılarımıza hitap edecek geniş bir yelpazede doyurucu bir bilimsel program ve değişik sosyal etkinlikler sunmayı planlamaktadır.

Son üç yılda büyük bir başarıyla kongremize ev sahipliği yapan Antalya’da, Maxx Royal Otel dördüncü kere kongremizi ağırlayacaktır.

Kongremizi Kardiyoloji alanında bölgenin lider toplantısı yapma hedefimiz devam etmektedir. Bu yıl gerçek-leştireceğimiz kongremize Avrupa Kardiyoloji Derneği üye ülkelerinden meslektaşlarımızın yanı sıra başka kıtalardan meslektaşlarımız da katılacaklardır. Geçen yıl 3000’in üzerinde kişinin katıldığı kongremize katılı¬mın bu yıl daha da artmasını bekliyoruz. Kongremizde sizler için en iyi programı hazırlamaya gayret ettik. "Sempozyumlar", "Karşıt Görüş" ve "Nasıl Yapalım" oturumları ile kalp-damar hastalıklarıyla ilgili son bilgileri¬mizi güncelleyip tartışacağız. "Günlük Uygulamada Kardiyoloji" oturumlarımızı geçen yıl büyük ilgi gören “Pratik Kardiyoloji” başlığı altında tüm kardiyoloji pratiğini kapsayacak şekilde genişlettik. Geçen yıllardaki yoğun ilgi nedeniyle sayısını artırdığımız, sertifika verilen "Görüntülü İnteraktif Kurslar" ile bilgilerimizin yanı sıra becerilerimizi de geliştireceğiz. Bu kurslar arasında ilk kez Avrupa Kardiyoloji Derneğinin sertifikalı ekokardiyografi kursunu gerçekleştireceğiz.

Her oturumumuzda Türkiye’den ve dünyadan konularında büyük ağırlığı olan değerli konuşmacılar ve tartış-macılar yer alıyor. ESC, ACC, Türk Dünyası Kardiyoloji Birliği, EHRA ve EAPCI ile ortak oturumlarımızın dikkatle izleneceğine inanıyoruz.

Uluslararası boyutu bu yıl daha da güçlenen kongremiz yine hem TTB hem EBAC tarafından kredilendirilecektir.Bu yıl da, geçen yıl olduğu gibi, hakemlerimiz tarafından değerlendirilip Sözlü ve Poster Sunuma kabul edilecek bildiriler SCI-E indeksinde yer alan dergimiz The Anatolian Journal of Cardiology ’nin özel ekinde yayınlanacaktır.

Kongremizde sizleri de aramızda görmekten memnuniyet duyacağız.

Gönderdikleri özenle seçilmiş konularda titizlikle hazırlanmış bildiriler ve klinik uygulamalar sırasında karşılaştıkları dikkat çekici olgularla katılımcı yazar ve meslektaşlarımız da Kongremizin bilimsel içeriğine büyük güç kattılar; kendilerine ve yüksek sayıda bildiri ve olguyu titizlikle değerlendiren hakemlerimize şükran borçluyuz.

22-25 Ekim 2015’de 31. Ulusal Kardiyoloji Kongremizde buluşmak, bilgilerimizi paylaşmak dileği ve saygılarımızla.

  • Prof. Dr. Lale Tokgözoğlu
    TKD Başkan

  • Prof. Dr. Mahmut Şahin, FESC
    TKD Gelecek Başkanı