Korunmuş EF'li Kalp Yetersizliği hastalarında yaşam kalitesi ve prognozu düzeltebilmek amacıyla hangi ilaç grubunu ilk tercih edersiniz?
ARNİ
SGLT2 inhibitörleri
MRA
ACEi/ARB