Kalp – Damar Hastaliklarinda Erektil Disfonksiyon Ve Tedavisi
Durum Raporu

GİRİŞ

Genelde kırk yaş ve üzeri erkek popülasyonda sıkça görülen erektil disfonksiyon, kalp – damar hastalığı olanlarda, hele birlikte hipertansiyon ve diyabetes mellitus gibi sorunlar da varsa, çok daha yüksek olasılıkla ortaya çıkmaktadır. Birlikte bulunan hastalığın olumsuz etkisini daha da artıran bu durum, yaşam kalitesini önemli ölçüde bozan bir etken olmaktadır. Son zamanlarda erektil disfonksiyonun ilaçla tedavisi ile ilgili gelişmelerle, konu kalp hastalıkları uzmanlarını da yakından ilgilendirmeye başlamıştır. Bu ilaçların, özellikle yakın zamanda ülkemizde de piyasaya sunulan sildenafilin kullanımı ile ilgili tereddütler doğması ve daha önce kalp hastalarında kullanım hatalarından kaynaklanan sorunlar nedeniyle, birçok ülkede olduğu gibi Türk Kardiyoloji Derneği de hekimlerimizi bilgilendirmek amacıyla bu raporu hazırlamıştır. İlgisi nedeniyle üroloji, kalp hastalıkları ve farmakoloji uzmanlarından oluşan bir grup ön raporu hazırlamış ve Türk Kardiyoloji Derneği Yönetim Kurulu’nca onaylandıktan sonra yayınlanmıştır. Rapor hazırlanırken konu ile ilgili literatür gözden geçirilmiş ve özellikle daha önce çeşitli ülkelerin kardiyoloji dernekleri ve uluslararası gruplarca hazırlanmış durum raporları ve kılavuzlardan yararlanılmıştır. Metinde kalp hastalarının cinsel etkinliğe dönüşü ve cinsel etkinlikler açısından kalp hastalıklarının risk ayrımı ile ilgili bilgilere yer verilmiş ve kalp hastalarında erektil disfonksiyonun değerlendirilmesi ve tedavisi de eklenmiştir. Bunun yanında, sildenafilin farmakolojisi ve kullanımı ile ilgili pratik bilgiler dikkate sunulmuştur. Böylece raporun, kalp hastalarının cinsel etkinliklerinin düzenlenmesinde, kalp hastalarında erektil disfonksiyonun değerlendirilmesi ve tedavisinde meslektaşlarımıza ışık tutması hedeflenmiştir.