"EuroEcho-Imaging 2018" Milano’dan İzlenimler

Avrupa Kardiyovasküler Görüntüleme Birliği (EACVI) toplantısı, bu sene “EuroEcho-ImagingMilano’da düzenlendi. Toplantıya doksanı aşkın ülkeden 3970 sağlık profesyoneli katıldı. Dört gün süren toplantının ana teması “Kapak Hastalıkları & Egzersiz ve Spor” başlığı olsa da kardiyovasküler görüntüleme ile ilgili birçok konu etraflıca tartışıldı.

Dünyadaki en önemli iki ana kardiyovasküler görüntüleme toplantısından biri olan “EuroEcho-Imaging”, dönüşümlü olarak Avrupa’daki şehirlerde yapılmaktadır. Coğrafi yakınlık ve Avrupa’nın doğal bir parçası olması nedeniyle, bu toplantıya ülkemizden yoğun katılım olmaktadır. “EuroEcho-Imaging” Türkiye’de çalışan ve kardiyovasküler görüntüleme ile uğraşan genç ve tecrübeli kardiyologların her sene heyecanla beklediği bir toplantıdır. Özellikle ülkemizde üst düzey ekokardiyografi cihazlarının kullanımının yaygınlaşması; girişimsel işlemlerin daha fazla yapılması ve son yıllarda görüntüleme ile ilgilenen genç kardiyologların sayısının artmasıyla “EuroEcho-Imaging” toplantısına olan ilgi geçmiş senelere göre artmıştır.

“EuroEcho-Imaging” 2018’deki izlenimlerimizden bahsedecek olur isek, öncelikle genel ağırlığın her yıl olduğu gibi ekokardiyografik görüntülemeye verildiğini söyleyebiliriz. Ekokardiyografinin kateter laboratuvarında, yoğun bakım ve acil servislerde kullanımı, bilimsel araştırma amaçlı kullanımı, geleneksel kullanıcı (kardiyolog-sonographer) dışındaki sağlık personelinin kullanımına açılması, henüz kliniğe yansımamış (subklinik) hastalıkların tanı ve tedavisindeki kullanımı rutin ekokardiyografi alan çerçevesini genişletmektedir.

Girişimsel işlem sayısının artış gösterdiği mitral ve triküspit kapak girişimleri için görüntülemeye dair konulara bu toplantıda çok ciddi ağırlık verildiğini söyleyebiliriz. Bilhassa triküspit kapak ve halihazırda yapılan, her geçen gün sayısı artan perkütan işlemlerin görüntülenmesi ile ilgili çok fazla sayıda oturum mevcut idi. Bu tip işlemlerin kendi kliniklerinde yapılıp yapılmamasından bağımsız olarak görüntülemeci kardiyologlar, bu konuya dair tartışmaları içeren oturumlara yoğun ilgi gösterdiler.

Temel konuların yanı sıra gelecekte nelerle uğraşacağımız konusu da tartışıldı. Elde edilmiş ve saklanan görüntüler (data set) üzerinden hastaların otomatik sınıflandırılması (aort darlığı derecelendirmesi, diyastolik disfonksiyon derecelendirmesi), ekokardiyogramların otomatik yorumlanması gibi şu an rutin klinik kullanıma girmesi uzak görünen konular da tartışıldı.

Ekokardiyografi cihazı sağlayıcıları, her kongrede olduğu gibi bu yıl da, cihazların yeni özelliklerini tanıttılar. Girişimsel işlemlerde yüksek kalitede, gerçek zamanlı görüntülemeye olanak sağlayacak, tek vuru-yüksek çerçeve hızlı üç boyutlu görüntüleme ve füzyon görüntüleme modaliteleri bunlardan en önemlileriydi.

15 Ocak 2019 tarihinde Avrupa Kardiyoloji Cemiyeti web sayfasından “EuroEcho-Imaging 2018 Highlights” başlıklı webinar herkese açık olarak yayınlanacaktır. “EuroEcho-Imaging 2018” de öne çıkan konuların bahsedileceği bu webinarı kaçırmamanızı öneririm.

Ülkemizde kardiyak görüntülemeye ilgisi olan hekim sayısı giderek artmaktadır. Bu alanda başarılı olmak için uluslararası ilişkiler vazgeçilmezdir. Türkiye, EACVI içinde her geçen gün daha fazla yer almaktadır. Bundan sonra da daha aktif yer almalı ve daha belirleyici olmalıdır. “EuroEcho-Imaging” toplantılarına ülkemizden sağlanacak katılımlar ve EACVI Silver kapsamındaki üyelikler Türkiye’nin EACVI yönetim kurulu ve alt kurulların belirlenmesinde aktif bir role sahip olmasına zemin hazırlayacaktır. Türk Kardiyoloji Derneği Kardiyak Görüntüleme Çalışma Grubu olarak bu konulardaki çalışmalarımız devam etmektedir. Bu çalışmalar ve siz görüntülemeci kardiyologların desteği ile Türkiye görüntüleme grubu ailesi olarak uluslararası platformda sesimiz yerini alacaktır.

2019 yılında “EuroEcho-Imaging” toplantısında Türkiye görüntüleme grubu ailesi olarak daha geniş katılım ve sunumlarla birlikte olmak dileğiyle.

Doçent Doktor Gökhan KAHVECİ