Kalp Yetersizliği Elektronik Haber Bülteni Yıl: 8 Sayı: 2 / 2016

ANKET

Geçmiş anket sonuçları

Bülten İstek Formu
KY Bülteni - Kalp Yetersizliği Elektronik Haber Bülteni / "ACC 2016 Kongresinin Ardından" Nisan 2016 (2)
ACC 2016 Kongresinin Ardından

Direct renin inhibition with aliskiren alone, and in combination with enalapril, compared with enalapril, in heart failure: Aliskiren Trial to Minimize OutcomeS in Patients with HEart failuRE (ATMOSPHERE)
Alt Başlık: Direkt renin inhibitörü aliskiren’in tek başına veya enalaprile ek olarak kullanılması kronik kalp yetersizliğinin tedavisinde ek bir yarar getirmemektedir.
Dergi: ACC 2016 Kongresi, Chicago, 02-04 Nisan 2016

Daha önce sonuçları açıklanan ASTRONAUT çalışması, akut dekompanse kalp yetersizliği (KY) ile hastaneye yatan hastalarda klinik stabilizasyon sonrası rutin KY tedavisine eklenen aliskirenin bir kli...


Non-invasive Lung IMPEDANCE-Guided Preemptive Treatment in Chronic Heart Failure Patients: a Randomized Controlled Trial (IMPEDANCE-HF trial)
Alt Başlık: Non-invaziv akciğer impedans kılavuzluğunda yapılan kronik kalp yetersizliği tedavisi hastaneye yatışları anlamlı azaltmaktadır
Dergi: ACC 2016 Kongresi, Chicago, 02-04 Nisan 2016

Kalp yetersizliğinde (KY) en önemli problemlerden biri sık hastaneye yatışlardır. KY’de rehospitalizasyon mortaliteyi arttırmakta, yaşam kalitesini etkilemekte aynı zamanda KY tedavisindeki en önem...


INOVATE-HF: The Effect of Vagus Nerve Stimulation in Heart Failure: Primary Results of the INcrease Of VAgal TonE in chronic Heart Failure Trial
Alt Başlık: INOVATE-HF Çalışmasında kronik kalp yetersizliği olan hastalarda vagus sinir stimulasyonunun klinik etkileri araştırılmıştır.
Dergi: ACC 2016 Kongresi, Chicago, 02-04 Nisan 2016

Sonuçları ACC 2016 kongresinde açıklanan INOVATE- HF Çalışması, elektriksel preganglionik vagus sinir stimulasyonunun kalp yetersizliğinde bozulmuş olan vagal tonusu düzelteceği hipotezinden yola ç...


The ixCELL-DCM Trial: Transendocardial Injection of ixmyelocel-T in Patients with Ischemic Dilated Cardiomyopathy
Alt Başlık: Kateter tabanlı transendokardiyal ix-myelosel-T hücre tedavisinin düşük ejeksiyon fraksiyonlu kalp yetersizliği olan hastalarda etkinliği ve güvenliği araştırılmıştır.
Dergi: ACC 2016 Kongresi, Chicago, 02-04 Nisan 2016

Randomize, çift kör, placebo kontrollü olarak tasarlanan IxCELL-DCM Çalışması, Kuzey Amerika’daki 31 merkezde yürütüldü. İskemik dilate kardiyomiyopatiye bağlı NYHA sınıf III-IV semptomatik olan, s...


2008 - 2017 © Bu sitenin tüm hakları Türk Kardiyoloji Derneğine aittir.